الگوریتم اینستاگرام | باورهای غلط درباره الگوریتم اینستاگرام: اینستاگرام در طی سال های اخیر رشد فوق العاده ای داشته، اما همزمان با این پیشرفت ها، باورهای نادرستی در مورد الگوریتم اینستاگرام در بین کاربران رایج شده است. اینستاگرام به این باورهای نادرست پاسخ داده، تا کارابران درک صحیح تری از اینستاگرام و الگوریتم اینستاگرام پیدا […]